Våra kunder har bättre likviditet. Lägsta sammanlagda varuvärde för upplägg av leasing är 2400kr exkl moms. Om ni saknar nåt i vårt sortiment så maila oss gärna så tar vi fram det ni söker! info@leasingmaskiner.se

Vad är Leasing?

Leasing är ett fördelaktigt sätt för ditt företag att direkt komma åt
nyttjandet och fördela kostnaden över tiden. Du få en skräddarsydd
finansieringslösning anpassad efter dina specifika behov.

Vad är leasing?

Leasing är en form av långtidshyra där vi som leasegivare äger utrustningen under
avtalstiden medan du som kund och leasetagare har full nyttjanderätt. När avtalstiden
löper mot sitt slut har ni som kund förbundit er till att köpa ut utrustningen till
det förutbestämda restvärdet. Vanligen är löptiden mellan 24 och 60 månader och
det slutliga restvärdet 5 eller 10 procent av det finansierade beloppet. Leasingavgiften
är lätt att budgetera då den vanligen är lika stor under hela avtalstiden och
kan anpassas till intäkterna. Ni drar leasingavgiften som en driftkostnad och den
belastar inte er balansräkning.

Vad kan man leasa?

Ni som kund kan leasa i princip all möjlig utrustning som räknas som lös egendom
och går att skriva av i företagets bokföring. Vanliga leasingobjekt är verkstadsutrustning
(exempelvis verktygsmaskiner och mätutrustning), kontorsutrustning
(så som datorer, servrar och kopieringsmaskiner) eller restaurangutrustning (till
exempel restaurangugnar och vitvaror).

Försäkring

Den utrustning som leasas av oss är automatiskt försäkrad mot de flesta
skadehändelser som kan drabba utrustningen. Förutom brand, stöld och skadegörelse
täcker försäkringen även de skador som uppstår i hnaderingen av utrustningen till
följd av en plötslig och oförutsedd och utifrån kommande händelse

Varför ska man leasa?

Leasing är ett sätt för ditt företag att fördela kostnaden över tid. Den belastar inte
er balansräkning då ni drar den som en driftkostnad i er bokföring. Leasingavgiften är
lätt att budgetera och att anpassa till intäkterna. Ni använder er inte av företagets
kapital och kan genom ett leasingavtal införskaffa just den utrustning med kringutrustning
ni behöver till er verksamhet utan att använda er av era likvida medel.

 

Välkommen till leasingmaskiner.se!

Har du problem att lägga din order eller saknar du något i vårat sortiment? Maila oss på info@leasingmaskiner.se eller ring oss på 063127126 så hjälper vi dig!

Sticky barStäng